Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
10.09.2021 12:50

ZAPROSZENIE NA WARSZATATY STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MICHAŁOWICE

6

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice prowadzi proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2026. Przedmiotem spotkania jest opracowanie celu głównego, celów strategicznych, operacyjnych oraz przykładowych działań, które zostaną ujęte w Strategii.

Warsztaty odbędą się przy udziale specjalistów z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju z Poznania, którzy są odpowiedzialni za opracowanie dokumentu.

 

 

Miejsce i czas:

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

20 września

Godzina: 11:00 - 14:00

 

Program:

 

  1. Wprowadzenie, przedstawienie zespołu i harmonogramu dotychczasowych prac nad Dokumentem.
  2. Przedstawienie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej Gminy Michałowice wraz z omówieniem wyników ankiety.  
  3. Warsztaty kreatywne:
    1. opracowanie celu głównego Strategii,
    2. zdefiniowanie celów strategicznych i operacyjnych,
    3. wybranie działań, które przyczynią się do osiągnięcia wcześniej określonych celów.
  4. Podsumowanie warsztatów i ustalenie dalszego trybu pracy.

 

 

Liczymy, że nasza wspólna praca pomoże stworzyć kompleksową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych, która przyczyni się do wzrostu jakości życia wszystkich mieszkańców Gminy Michałowice.

 

Osoby chcące wziąć udział w spotkaniu prosimy o zgłoszenie mailowe

na adres sekretariat|gops.michalowice.pl| |sekretariat|gops.michalowice.pl do 16 września br.

W temacie wiadomości prosimy wpisać warsztat w ramach SRPS