Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
14.12.2020 15:40

Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”

53
W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu "Opieka wytchnieniowa -edycja 2021r", realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozważa możliwość przystąpienia w roku 2021 do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu "Opieka wytchnieniowa -edycja 2021r", realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozważa możliwość przystąpienia w roku 2021 do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

- dzieckiem z niepełnosprawnością poniżej 16 roku życia,

- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi tzn. zgodnie z art. 5 i 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.);

Osobą która w szczególności:

a) ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną

b) wymaga wysokiego poziomu wsparcia

c) stale przebywa w domu i nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia proszone są o kontakt telefoniczny do dnia 28 grudnia 2020r. (osoby wskazane do kontaktu : Aneta Świątko 22 350 91 67).

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2021 i aplikowanie przez Gminę Michałowice o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa- edycja 2021”.