Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
14.12.2020 16:35

Zaproszenie do udziału w Programie Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej– edycja 2021

51
W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021r", realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozważa możliwość przystąpienia w roku 2021 do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021r", realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozważa możliwość przystąpienia w roku 2021 do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

W czym pomoże asystent?

  • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe ( społeczne, sportowe)
  • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  • w załatwianiu spraw urzędowych,
  • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia proszone są o kontakt telefoniczny do dnia 28 grudnia 2020r. (osoby wskazane do kontaktu : Aneta Świątko 22 350 91 67).

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2021 i aplikowanie przez Gminę Michałowice o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021.