Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
29.05.2020 14:35

wznowienie działalności Klubu Świetliki i Dziennego Domu Senior+

28
od 1 czerwca wznawiamy działalność Placówki Wsparcia Dziennego Świetliki oraz Dziennego Domu Senior+

Od poniedziałku 1 czerwca 2020r. ośrodek wsparcia - Dzienny Dom Senior + oraz placówka wsparcia dziennego  "Świetliki" wznawiają realizację usług w sposób bezpośredni. Uczestników będą obowiązywały rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia i Państwową Inspekcję Sanitarną procedury bezpieczeństwa.  Obie placówki przez okres wzmożonego rygoru świadczyły swoje usługi dostosowując je do panujących okoliczności. Personel DDS+ codziennie dowoził posiłki swoim podopiecznym, realizował zakupy, prowadził rozmowy, motywował do aktywności ruchowej w domu  opracowując i  dostarczając opisy ćwiczeń do samodzielnego wykonania, szył także maseczki. Wychowawcy zaś świadczyli konsultacje pedagogiczne  telefonicznie oraz on -line, świadczyli zdalnie wsparcie w odrabianiu lekcji. Zachęcali dzieci do aktywnego  i twórczego wykorzystania czasu w domu przygotowując i przesyłając do wykonania szczegółowe instrukcje oraz różne inspirujące ciekawostki.