Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
24.03.2020 15:10

wypłaty świadczeń

57
Przypominamy, iż planowane wypłaty przyznawanych przez GOPS świadczeń realizowane są wyłącznie w formie przelewu lub przekazu pocztowego.

Z uwagi na istniejący stan epidemii oraz wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu wielu instytucji w tym także GOPS  przypominamy, iż nie będą realizowane wypłaty w kasie. Planowane wypłaty  świadczeń realizowane będą wyłącznie w formie przelewu lub przekazu pocztowego. Serdecznie zachęcamy osoby, które nie posiadają rachunków bankowych do ich założenia, gdyż w obecnej sytuacji jest to najszybsza forma uzyskania dostępu do środków finansowych oraz szansa na realizację płatności w zalecanej  bezgotówkowej formie.