Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
17.03.2020 16:45

Wyłączenie GOPS z bezpośredniej obsługi

26
Z uwagi na stan epidemiczny od 17 marca siedziba GOPS została wyłączona z bezpośredniej obsługi interesantów

Informujemy, iż z dniem 17 marca z uwagi na stan epidemiczny siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została wyłączona z bezpośredniej obsługi interesantów do dnia 25 marca 2020.

Kontakt z ośrodkiem jest możliwy  za pomocą  numeru telefonu 22 350 91 20 oraz  adresu mailowego  sekretariat@gops.michalowice.pl.