Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
27.06.2019 11:27

WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020

12

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres świadczeniowy 2019/2020 można złożyć[nbsp] elektronicznie od dnia 1 lipca, natomiast papierowo od dnia[nbsp]1 sierpnia 2019r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres świadczeniowy 2019/2020 można złożyć elektronicznie od dnia 1 lipca, natomiast papierowo od dnia1 sierpnia 2019r.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów można składać od 1 sierpnia 2019 roku w budynku Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, - parter sala obsługi interesantów - stanowisko „GOPS Świadczenia Rodzinne”, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

  • do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
  • od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
  • od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.