Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
27.06.2019 11:51

WNIOSKI W SPRAWIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ OKRES ŚWIADCZENIOWY 2019/2021

17

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 można składać:


- od 1 lipca 2019 roku drogą elektroniczną tj. przez stronę Ministerstwa Rodziny (empatia.mrpips.gov.pl), przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS,


- od 1 sierpnia 2019 roku drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w budynku Urzędu Gminy Michałowice – na parterze w sali obsługi interesantów w stanowisku GOPS Świadczenia Rodzinne, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

WAŻNE !!!

na wniosek złożony od dnia 1 lipca 2019 roku należy wpisać wszystkie dzieci do 18 roku życia !!!! ponieważ od lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę !!!!!!!!

W przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 września 2019 roku prawo do świadczenia 500+ ustala się od dnia 1 lipca 2019 roku (a w przypadku dzieci, na które 500+ jest już wypłacane od 1 października 2019 roku).

Uwaga na wnioski złożone od dnia 1 pażdziernika 2019 roku - świadczenie 500+ przyznawane jest od miesiąca złożenia wniosku.

Terminy realizacji przyjętych wniosków

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres (w tym na pierwsze dziecko !!!!!) złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

  • w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata następuje do dnia 30 października tego roku. (z wyrównaniem za miesiąc: lipiec, sierpień i wrzesień 2019 roku)
  • w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata następuje do dnia 30 listopada tego roku. (z wyrównaniem za miesiąc: lipiec, sierpień, wrzesień i październik 2019 roku)
  • w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata następuje do dnia 31 grudnia tego roku (prawo do 500+ będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku)
  • w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. (prawo do 500+ będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku)
  • w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa 500+ oraz wypłata następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku (prawo do 500+ będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku)

Więcej informacji w zakładce 500+.