Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
27.06.2019 11:27

WNIOSKI O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO - OKRES ŚWIADCZENIOWY 2019/2020

11

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego -okres świadczeniowy 2019/2020 można złożyć elektronicznie od dnia 1 lipca, natomiast papierowo od dnia 1 sierpnia 2019r.

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego - okres świadczeniowy 2019/2020 można złożyć elektronicznie od dnia 1 lipca, natomiast papierowo od dnia 1 sierpnia 2019r.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów można składać od 1 sierpnia 2019 roku w budynku Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, - parter sala obsługi interesantów - stanowisko „GOPS Świadczenia Rodzinne”, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami:

  • do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
  • od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
  • od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
  • od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
  • od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.