Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
05.08.2019 14:28

warsztaty dla rodziców w ramach Klubu Świetliki

7

W tym semestrze w ramach dziłlalności Placówki Wsparcia Dziennego "Klub Świetliki" 9 rodziców uczęszczało na cykl warsztatów „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?” opartych są na metodzie Faber/Mazlich.

W tym semestrze w ramach działalności Placówki Wsparcia Dziennego "Klub Świetliki" 9 rodziców uczęszczało na cykl warsztatów „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?” opartych są na metodzie Faber/Mazlich.

Podczas 30-godzinnego cyklu rodzice mieli okazję poruszyć tematy dotyczące m.in. uczuć/emocji dzieci i rodziców – tych lubianych i tych nielubianych, wyznaczania granic, sposobów by zachęcić dziecko do współpracy, czym różni się konsekwencja od kary i jakie istnieją alternatywy dla kar, samodzielności, ról dzieci i umiejętnego chwalenia ich.

Regularność spotkań sprawiła, że rodzice stworzyli niejako grupę wsparcia dzieląc się co tydzień swoimi spostrzeżeniami, sukcesami i porażkami. Mieli możliwość omówić je między sobą, przeanalizować co „działa” i co „nie działa” w relacji z dziećmi.

Rodzice, którzy uczestniczyli w cyklu warsztatów, byli zachwyceni, ocenili warsztaty jako niezwykle przydatne, praktyczne, a przede wszystkim skuteczne i chcą więcej!

/files/pictures/2019/adr1.jpg

/files/pictures/2019/adr2.jpg

Projekt "Kub Świetliki" jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Autor Natalia Kremplak

/files/pictures/2019/POZIOM RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFS.jpg