Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
25.05.2020 16:55

Terminy przyjmowania wniosków 500 plus

22

W odpowiedzi na liczne zapytania informujemy, że wnioski na kontynuację wypłat z programu 500 plus będą przyjmowane w formie elektronicznej od 1 lutego 2021 roku, natomiast w formie papierowej od 1 kwietnia 2021 roku. Na wnioski, które złożyli Państwo w roku ubiegłym 2019 świadczenie jest wypłacane do 31 maja 2021 roku.