Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
17.09.2021 11:25

Szkoła dla rodziców i wychowawców

35
„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?”

Zapraszamy mieszkańców Gminy Michałowice na bezpłatne warsztaty dotyczące rozwijania umiejętności wychowawczych. Głównym celem warsztatów jest pomoc rodzicom w zbudowaniu silnej więzi emocjonalnej ze swoimi dziećmi.

Program, który powstał na podstawie podejścia E. Mazlish i Adele Faber oraz  T.Gordona składa się z 10-ciu spotkań trwających po  ok. 3 godziny każde, raz w tygodniu w godzinach popołudniowych.

 

Tematy poruszane podczas spotkań:

 • GRANICE
  Jak wyznaczać dzieciom granice aby mogły bezpiecznie wzrastać i dobrze funkcjonować w społeczeństwie?
 • UCZUCIA I EMOCJE
  Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami i wyrażać je w sposób nieraniący innych?
 • ZACHĘCANIE DO WSPÓŁPRACY
  Jak zachęcać dziecko do nauki, sprzątania, wykonywania swoich obowiązków?
 • KARY I KONSEKWENCJE
  Czy karać dziecko? Jak karać? Jeżeli nie karać, to jak modyfikować niepożądane zachowania dziecka?
 • KONFLIKTY I PROBLEMY
  Jak uczyć dzieci rozwiązywać konflikty z rówieśnikami? Jak rozwiązywać konflikty pomiędzy dzieckiem i rodzicami?
 • SAMODZIELNOŚĆ
  Jak zachęcać dziecko w każdym wieku do samodzielności? Jak uczyć dziecko odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje?
 • ETYKIETY I “ROLE”
  Jak dostrzegać pozytywne strony naszego dziecka? Jak budować jego poczucie własnej wartości?
 • POCHWAŁA
  Jak chwalić aby budować poczucie własnej wartości dziecka? Jak chwalić by zmotywować do pracy?

 

Liczba miejsc jest ograniczona!

Organizacja warsztatów:

 • spotkania są kierowane do rodziców i wychowawców,
 • grupa ma charakter seminaryjno-warsztatowy,
 • spotkania odbywają się raz w tygodniu przez 8 tygodni,
 • w warsztatach weźmie udział maksymalnie  15 osób,
 • spotkania odbywać się będą w świetlicy wiejskiej w Regułach
 • istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o ukończonym kursie.

 

INFORMACJE I ZAPISY:

Renata Pawłowska

tel. 22 350 91 20, tel. 512 019 878

r.pawlowska@michalowice.pl

 

Zachęcamy do skorzystania :)