Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
21.03.2023 13:20

Światowy Dzień Pracy Socjalnej 2023

104
W dniu 21 marca 2023 r. wspólnie z pracownikami socjalnymi z całego świata obchodzimy Światowy Dzień Pracy Socjalnej (WSWD). W tym roku świętujemy pod hasłem „Poszanowanie różnorodności poprzez wspólne działania społeczne”

 

Z tej okazji pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice (Paulina Jasińska-Figiel i Katarzyna Ułłowicz) w ramach wspomagania kompetencji społecznych dzieci, odwiedzili Gminne Przedszkole w Regułach, z projektem „Różnimy się, rozumiem, pomagam”.  Rozmawialiśmy z najmłodszym pokoleniem mieszkańców Gminy Michałowice o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, bazując na różnicach działań i potrzebach osób korzystających z pomocy a także  o różnorodności społeczeństwa i  związanymi z tym problemami społecznymi. Wszystko po to aby wzmocnić empatię,  i wrażliwość na drugiego człowieka oraz otworzyć dzieci na różne działania społeczne. Uzupełnieniem rozmowy o emocjach było podarowanie dzieciom książek „Garść radości, szczypta złości” zakupionych w ramach realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025.

Spotkanie było kontynuacją współpracy z Gminnym Przedszkolem w Regułach. W poprzednich latach grupy przedszkolne nie tylko odwiedzały Dzienny Dom Senior +, ale również  przygotowywały dla Klientów Ośrodka, Kartki Świąteczne, które dołączaliśmy do paczek przekazywanych z okazji Wielkanocy i Bożego Narodzenia.

 

Bardzo dziękujemy Dyrekcji, Nauczycielom Wychowania Przedszkolnego oraz i innym pracownikom przedszkola zaangażowanym w projekt, że dają nam możliwość pokazywania dzieciom inności, uczenia otwartości, wrażliwości na innych ludzi i wspomagania rozwoju ich kompetencji społecznych.