Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
22.03.2021 08:45

Światowy Dzień Pracy Socjalnej

6

 

W dniu 16 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Pracy Socjalnej (WSWD).W tym roku hasłem przewodnim jest filozofia, słowo "UBUNTU” -  "Jestem Ja, bo Jesteśmy My”,  jest  to szczególnie ważne w czasach, gdy świat dotknęła globalna pandemia.