Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
25.02.2021 08:25

ŚWIĄTECZNA KARTKA DLA SENIORA

132
W związku ze Świętami Wielkanocnymi zachęcamy do przyłączenia się do akcji „ŚWIĄTECZNA KARTKA DLA SENIORA”

W związku ze Świętami Wielkanocnymi zachęcamy do przyłączenia się do akcji „ŚWIĄTECZNA KARTKA DLA SENIORA” z uwagi specyficzny okres zagrożenia epidemicznego sprzyjający w dużej mierze osamotnieniu i izolacji, z dala od bliskich, przyjaciół i codziennej aktywności.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice zaprasza każdego, kto ma w sobie chęć i gotowość niesienia pomocy innym poprzez przekazanie uśmiechu, radości i wzruszenia, do przyłączenia się do akcji – przygotowując świąteczną kartkę.

Chcielibyśmy przekazać Seniorom życzenia świąteczne napisane na własnoręcznie wykonanych kartkach z pozytywnym przesłaniem.

Tak by Seniorzy czuli się otoczeni szczególną życzliwością i wsparciem w okresie świątecznym.

Wasze zaangażowanie i włożona praca pozwoli wlać trochę radości w serca Seniorów.

 

Przygotowaną kartkę należy dostarczyć i wrzucić do przygotowanej skrzynki w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleja Powstańców Warszawy 1, do 10 marca 2021r.

Na kartkach własnoręcznie należy wpisać życzenia Wielkanocnymi.

Ważne, aby kartki umieszczone zostały w kopertach

Kartki, zanim zostaną przekazane do Seniorów zostaną poddane kwarantannie.

Wszelkie pytania proszę kierować do Aneta Świątko a.swiatko|gops.michalowice.pl| |a.swiatko|gops.michalowice.pl