Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
16.11.2021 10:05

„ŚWIĄTECZNA KARTKA DLA SENIORA”

17

plakat z czerwonym tłem, w górnym lewym rogu widać bombki i ozdoby choinkowe, treść plakatu : ŚWIĄTECZNA KARTKA DLA SENIORA” Zapraszamy do własnoręcznego przygotowania i przekazania nam Bożonarodzeniowych kartek z życzeniami. Gotową kartkę należy dostarczyć i wrzucić do przygotowanej skrzynki w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleja Powstańców Warszawy 1, do końca listopada 2021r. Na kartkach własnoręcznie należy wpisać życzenia Bożonarodzeniowe. Kartki, zanim zostaną przekazane do Seniorów zostaną poddane kwarantannie. Wszelkie pytania proszę kierować do Aneta Świątko a.swiatko@gops.michalowice.pl

Zapraszamy do własnoręcznego przygotowania i przekazania nam Bożonarodzeniowych kartek z życzeniami. Kartki zostaną dostarczone do Seniorów z terenu Naszej Gminy w szczególności tych którzy doświadczają samotności

Chcielibyśmy w ten sposób,  tak jak przed poprzednimi Świętami przekazać Seniorom trochę ciepła , radości i uśmiechu.

Otoczmy naszych Seniorów  szczególną życzliwością i wsparciem.

Gotową kartkę należy dostarczyć i wrzucić do przygotowanej skrzynki w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleja Powstańców Warszawy 1, do końca listopada 2021r.

Na kartkach własnoręcznie należy wpisać życzenia Bożonarodzeniowe.

Kartki, zanim zostaną przekazane do Seniorów zostaną poddane kwarantannie.

Wszelkie pytania proszę kierować do Aneta Świątko a.swiatko|gops.michalowice.pl| |a.swiatko|gops.michalowice.pl