Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
27.03.2020 10:05

Świat Głuchych

5
Fundacja Świat Głuchych oferuje pomoc skierowaną dla niesłyszących seniorów polegającą na skomunikowaniu ich z wolontariuszami, którzy pomogą w najpilniejszych sprawach takich jak wykonanie telefonu do służb sanitarnych, do lekarza pierwszego kontaktu, ale przede wszystkim na udzieleniu doraźnej pomocy polegającej na dostarczeniu zakupów (środków higienicznych, spożywczych, leków).
Bezpośredni kontakt z fundacją tel. +48 795830505 lub mailem biuro@swiatgluchych.tv.