Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
04.08.2023 08:35

superwizja w ramach projektu finansowanego ze środków UNICEF

10
Od października 2022 roku do sierpnia 2023, dzięki współpracy z Polskim Towarzystwem Superwizji Pracy Socjalnej uczestniczymy w projekcie Wsparcie rozwoju pracowników polskiego systemu pomocy społecznej.

 W ramach projektu zatrudnieni w naszym Ośrodku pracownicy socjalni, wychowawca i asystent rodziny, mogą korzystać z regularnej, grupowej superwizji prowadzonej przez certyfikowanego superwizora pracy socjalnej. Projekt superwizyjno-szkoleniowy finansowany jest ze środków UNICEF. Głównym celem projektu jest zapewnienie profesjonalnej i efektywnej pomocy osobom, które w wyniku wojny w Ukrainie znalazły schronienie w naszym kraju.  Merytoryczne i superwizyjne wsparcie pracowników pomocy społecznej zwiększa szanse osób uciekających przed wojną (i ich dzieci) na pełniejszy dostęp do wysokiej jakości usług świadczonych przez nasz system. wsparcie świadczone jest do sierpnia 2023r.

Pracownicy służb społecznych na co dzień pracują z osobami wymagającymi szczególnego wsparcia, przez co często narażeni są na działanie czynników, które mogą wywoływać między innymi stres oraz wpływać na przeciążenie pracą. Jednocześnie wymaga się od nich pracy w oparciu o wysokie standardy metodyczne i etyczne. Superwizja pracy socjalnej ma na celu utrzymanie standardu pracy, a także efektywniejsze, bardziej profesjonalne i skuteczniejsze dostarczanie pomocy osobom i rodzinom. Stąd uczestnictwo w superwizji pracowników służb społecznych jest wyrazem profesjonalnego i odpowiedzialnego podejścia do pracy i osób którym udziela się pomocy.

Czym jest superwizja?

Najogólniej rzecz ujmując jest to metoda wspierania specjalistów (np. pracowników socjalnych, psychoterapeutów, lekarzy…) w ich pracy. Można też rozumieć superwizję, jako szczególną formę uczenia się, rozwijania czy podnoszenia swoich kompetencji. W praktyce zwykle superwizja wygląda tak, że spotyka się grupa np. pracowników socjalnych z superwizorem i przez kilka godzin omawia się pracę tych pierwszych (to samo może się dziać w kontakcie indywidualnym).

Co robimy na superwizji?

Możemy opowiedzieć innym o trudnych sytuacjach, przedstawić najbardziej problematyczne przypadki z pracy. Wspólnie analizujemy swoje działanie i szukamy najlepszego  rozwiązania w związku zidentyfikowanymi wyzwaniami. Jest to dobra okazja, żeby skorzystać z wiedzy i doświadczenia innych uczestników (i superwizora). Możemy też badać swoje trudności w kontakcie z klientem,  emocje czy elementy pracy, które są stresogenne. 

 

 

Podobne tematy: superwizja