Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
27.03.2019 10:39

Spotkanie z hortiterapią

11

W dniu 29 marca 2019r. o godzinie 10 w siedzibie Dziennego Domu Senior+ w Komorowie przy ul. Ceglanej 2d odbędzie się spotkanie z Hortiterapią na temat "Ogrodów terapeutycznych dla seniorów" spotkanie poprowadzi Pani Dr inż. Monika Latkowska-pracownik Katedry Roślin Ozdobnych, Wydz. Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW

W dniu 29 marca 2019r. o godzinie 10 w siedzibie Dziennego Domu Senior+ w Komorowie przy ul. Ceglanej 2d odbędzie się spotkanie z Hortiterapią na temat "Ogrodów terapeutycznych dla seniorów" spotkanie poprowadzi Pani Dr inż. Monika Latkowska-pracownik Katedry Roślin Ozdobnych, Wydz. Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW

/files/pictures/file/aktualnosci/Hortiterapia.jpg