Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
16.06.2020 08:15

SAiK.110.9.2020 - OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM

0
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice ogłasza, że wolnym stanowiskiem urzędniczymi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice , Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1; 05-816 Michałowice jest : stanowisko Głównego Księgowego 1 etat