Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
28.05.2020 13:25

SAiK.110.8.2020 ogłoszenie o naborze

26
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi OPIEKUNA/ OPIEKUNKI w projekcie „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” realizowanym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego

ogłoszenie o naborze

ogłoszenie o naborze_opiekuna_DDS Data publikacji: 28.05.2020 13:45, data modyfikacji: 28.05.2020 13:45 kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie Data publikacji: 28.05.2020 13:45, data modyfikacji: 28.05.2020 13:45