Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
17.08.2020 09:00

SAiK.110.14.2020 ogłoszenie o naborze

42
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego
w ramach projektu pn: ,,Klub Świetliki” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o naborze na wychowawcę