Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
16.02.2021 09:26

SAiK-110.02.2021

10
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (1 etat)

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (1 etat) w projekcie „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Załączniki

ogłoszenie_o naborze_asystent_projekt_3 Data publikacji: 16.02.2021 09:27, data modyfikacji: 16.02.2021 09:27 druk oświadczeń_asystent Data publikacji: 16.02.2021 09:27, data modyfikacji: 16.02.2021 09:27 druk klauzula Data publikacji: 16.02.2021 09:27, data modyfikacji: 16.02.2021 09:27 kwestionariusz-osobowy Data publikacji: 16.02.2021 09:27, data modyfikacji: 16.02.2021 09:27