Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
30.09.2020 10:30

Rusza usługa teleopieki w projekcie „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

4

Loga: Fundusze Europejeskie, Rzeczypospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

 

W ramach projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020,  w dniu wczorajszym, tj. 29 września 2020, w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice, odbyło się pierwsze z dwóch szkoleń z obsługi teleopasek. Szkolenia przeznaczone są dla 40 Uczestników Projektu i ich otoczenia, którzy zostali objęci usługą teleopieki.

W ramach tej usługi każdy z Uczestników projektu otrzyma zestaw teleopieki, składający się między innymi z urządzenia ubieralnego tzw. teleopaski. 

Teleopaska to urządzenie teleinformatyczne umożliwiające całodobowy kontakt pacjenta - Uczestnika projektu z ratownikiem medycznym obsługującym Centrum monitoringu. Urządzenie automatycznie monitoruje podstawowe funkcje życiowe takie jak pomiar tętna i saturacji, kontroluje i sygnalizuje sytuacje odmienne lub krytyczne np. upadek czy utratę przytomności. Posiada przycisk SOS umożliwiający kontakt z Centrum monitoringu, a w sytuacjach krytycznych automatycznie łączy się z ratownikiem medycznym. Ma również moduł przypominający o konieczności zażywania leków oraz lokalizator, który wskazuje miejsce pobytu w momencie wezwania pomocy.

Dzięki przyznanym środkom unijnym Gmina Michałowice zarówno sfinansowała zakup 40 zestawów teleopieki, które zostaną oddane do dyspozycji Uczestnikom Projektu, jak i usługę abonamentu.

Drugie szkolenie dla Uczestników Projektu i ich otoczenia, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu wrześniowym, obędzie się w połowie października.