Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
01.02.2021 20:30

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

25
Rozstrzygnięcie konkursu realizowanego w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice na rok 2020


Z przyjemnością informujemy, że konkurs na stworzenie rodzinnej gry planszowej został rozstrzygnięty. W ramach konkursu wpłynęła jedna praca zatytułowana: "Gra rodzinna. Słowa, które służą rodzinie". Jury w oparciu o zapisy Regulaminu postanowiło więc nie przyznawać nagrody głównej i wyróżnień tylko nagrodę specjalną.  Laureatką została Pani Renata Werpachowska.


Nagroda została przyznana za zgodność złożonej pracy z tematyką konkursu, jej walory edukacyjne, przejrzystość i staranność przy wykonaniu prototypu. Jury swoją decyzją chciało docenić również zaangażowanie autorki  gry w gminne działania profilaktyczne będące częścią lokalnej kampanii  profilaktycznej " Żyj świadomie. Profilaktyka dobra praktyka".

Jako nagrodę specjalną  Jury postanowiło przyznać Pani Renacie Werpachowskiej czytnik e-booków  i zestaw gier planszowych.
Zwycięska praca i fotorelacja z wręczenia nagrody zostanie niedługo zaprezentowana na naszej stronie.


Pani Renacie jeszcze raz serdecznie gratulujemy, a wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do udziału w naszych kolejnych wydarzeniach .