Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
28.06.2022 11:55

Punkt Pomocy rzeczowej

5

Informujemy, że od 01.07.2022 r. do 31.08.2022 r. punkt pomocy rzeczowej jest czynny w poniedziałki w godz. 16.00 – 19.00

Інформуєми що пункт соціальної гомунітарної допомоги від 01072022 року до 31082022 року будить працювати по понеділках в годинах 16.00 – 19.00