Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
27.04.2020 13:55

Przedłużenie zawieszenia działalności DDS+ i "Klubu Świetliki

16
Decyzja Wojewody Mazowieckiego dotycząca zawieszenia działalności dziennych domów seniora, placówek wsparcia dziennego

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr WPS.9421.45.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. zawieszona zostaje do dnia 10 maja 2020 r. działalność Placówki Wsparcia Dziennego "Świetliki" oraz Dziennego Domu Senior+ w Komorowie.