Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
11.05.2020 10:00

Przedłużenie zawieszenia działalności DDS+ i "Klubu Świetliki

19
Decyzja Wojewody Mazowieckiego dotycząca zawieszenia działalności dziennych domów seniora, placówek wsparcia dziennego

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr WPS.9421.67.2020 z dnia 8 maja 2020 r. zawieszona zostaje do dnia 24 maja 2020 r. działalność Placówki Wsparcia Dziennego "Świetliki" oraz Dziennego Domu Senior+ w Komorowie.