Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
13.10.2021 15:15

Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”

7
Opiekunów dzieci z niepełnosprawnością, oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności chcących skorzystać ze wsparcia w 2022r. z Opieki wytchnieniowej zapraszamy do zgłaszania się do 18 października 2021r.

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu "Opieka wytchnieniowa -edycja 2022r", realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozważa możliwość przystąpienia w roku 2022 do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

- dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności,

- osobami posiadającymi orzeczenie znaczny stopniem niepełnosprawności oraz orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia proszone są o kontakt telefoniczny do dnia 18 października 2021r. (osoby wskazane do kontaktu : Aneta Świątko 22 350 91 67).

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2022 i aplikowanie przez Gminę Michałowice o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa- edycja 2022”.