Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
13.10.2021 15:20

Program "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej– edycja 2022"

2
Zapraszamy do zgłoszenia do 18 października 2021 osoby z niepełnosprawnością chcące skorzystać ze wsparcia asystenta osobistego w 2022 roku

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022r", realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozważa możliwość przystąpienia w roku 2022 do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie traktowane na równi).

Zakres czynności w szczególności dotyczy:

 1. wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych:
  1. myciu głowy, myciu ciała, kąpieli
  2. czesaniu
  3. goleniu
  4. obcinaniu paznokci rąk i nóg
  5. zmianie pozycji, np. przesiadaniu się z łóżka/krzesła na wózek, ułożeniu się w łóżku
  6. zapobieganiu powstaniu odleżyn lub odparzeń
  7. przygotowaniu i spożywaniu posiłków i napojów
  8. słaniu łóżka i zmianie pościeli
 2. wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania):
  1. sprzątaniu mieszkania, w tym urządzeń codziennego użytku i sanitarnych oraz wynoszeniu śmieci
  2. dokonywaniu bieżących zakupów (towarzyszenie  osoby niepełnosprawnej w sklepie – np. informowanie jej  o lokalizacji towarów na półkach, podawanie towarów z półek, wkładanie towarów do koszyka/wózka sklepowego, niesienie koszyka (maksymalnie do 5 kg), prowadzenie wózka osoby niepełnosprawnej lub wózka sklepowego, pomoc przy kasie)
  3. myciu okien
  4. utrzymywaniu w czystości i sprawności sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie (np. wózek, balkonik, podnośnik, kule, elektryczna szczoteczka do zębów, elektryczna golarka, etc.)
  5. praniu i prasowaniu odzieży i pościeli, ewentualnie ich oddawanie i odbiór z pralni (w obecności osoby niepełnosprawnej)
  6. podaniu dziecka do karmienia, podniesieniu, przeniesieniu lub przewinięciu go
  7. transporcie dziecka osoby niepełnosprawnej np. odebraniu ze żłobka, przedszkola, szkoły (wyłącznie w obecności osoby niepełnosprawnej)
 3. wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania:
  1. pchanie wózka osoby niepełnosprawnej
  2. pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych (np. schody, krawężniki, otwieranie drzwi)
  3. pomoc w orientacji przestrzennej osobom niewidomym i słabowidzącym
  4. pomoc we wsiadaniu do i wysiadaniu z: tramwaju, autobusu, samochodu, pociągu
  5. asystowanie podczas podróży środkami komunikacji publicznej, w tym służącymi do transportu osób niepełnosprawnych oraz taksówkami
  6. transport uczestnika Programu samochodem osoby niepełnosprawnej lub asystenta
 4. wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem:
  1. wyjście na spacer
  2. asystowanie podczas obecności osoby niepełnosprawnej w: kinie, teatrze, muzeum, restauracji, miejscu kultu religijnego, kawiarni, wydarzeniu plenerowym, etc.
  3. wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych i związanych z poszukiwaniem pracy (np. rozmowie z urzędnikiem w wypadku trudności z werbalnym komunikowaniem się, wypełnianiu formularzy)
  4. wsparcie w rozmowie z otoczeniem w wypadku trudności z werbalnym komunikowaniem się;
  5. notowanie dyktowanych przez klienta treści ręcznie i na komputerze
  6. pomoc w zmianie ubioru i pozycji podczas: wizyt lekarskich, zabiegów rehabilitacyjnych, ćwiczeń fizjoterapeutycznych, pobytu na pływalni
  7. wsparcie w załatwianiu spraw  w punktach usługowych (w obecności osoby niepełnosprawnej)
 • oświatowej).

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia proszone są o kontakt telefoniczny do dnia 18 października 2021r. (osoby wskazane do kontaktu : Aneta Świątko 22 350 91 67).

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2022 i aplikowanie przez Gminę Michałowice o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022.