Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
11.02.2019 10:10

profilaktyka cukrzycy

14

Oosby w ieku 60+ oraz osoby chore na cukrzycę zapraszamy do zapoznania się z ofertą dzialań w ramach projektu „Profilaktyka cukrzycy”

Oosby w ieku 60+ oraz osoby chore na cukrzycę zapraszamy do zapoznania się z ofertą dzialań w ramach projektu „Profilaktyka cukrzycy”

w rmach projektu oferowane są m. inn.:

  • Bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje lekarskie skierowane do osób w wieku 60+, które nie miały do tej pory stwierdzonej cukrzycy oraz mieszkają na terenie woj. mazowieckiego. Badania te będą obejmowały: oznaczenie glikemii przygodnej, pomiar wskaźnika masy ciała BMI i wskaźnika talia-biodra (WHR), pomiar ciśnienia tętniczego, ocena wykrytych przewlekłych powikłań cukrzycy, oznaczenie hemoglobiny glikowanej u pacjentów z wynikiem glikemii przygodnej [gt] 200 mg/dl, konsultacje lekarskie. badania są prowadzone między innymi w: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej (Szpital na Wrzesinie) w Pruszkowie, ul. Armii Krajowej 2/4,
  • Cykliczne spotkania informacyjne z wykładami organizowane dla osób chorych na cukrzycę, ich rodzin oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych tematyką profilaktyki cukrzycy. Wykłady będą trwały 90 min. i będą obejmowały podstawowe problemy związane z cukrzycą: czynniki ryzyka, powikłania, profilaktyka oraz leczenie cukrzycy, konsultacje dietetyczne i poradnictwo żywieniowe rola aktywności fizycznej. Na wykładach zostaną rozdane materiały informacyjne oraz opaski „Mam cukrzycę” dla osób chorych.

więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://profilaktyka-cukrzycy.pl/