Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
17.09.2019 13:28

Potrzeby osób starszych 60+ i ich opiekunów

12

Jeśli jesteś mieszkańcem Gminy Michałowice i chcesz włączyć się w działanie na rzecz zidentyfikowania potrzeb i problemów osób starszych 60+ to zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza i pozostawienie go w Urzędzie Gminy, Dziennym Domu Seniora w Komorowie, Bibliotece Publicznej w Michałowicach lub przesłanie wersji elektronicznej na adres seniorzy@michalowice.pl do dnia 30 września 2019 roku.


Zbierane informacje mają charakter anonimowy prosimy o nie wpisywanie danych osobowych.

Jeśli jesteś mieszkańcem Gminy Michałowice i chcesz włączyć się w działanie na rzecz zidentyfikowania potrzeb i problemów osób starszych 60+ to zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza i pozostawienie go w Urzędzie Gminy, Dziennym Domu Seniora w Komorowie, Bibliotece Publicznej w Michałowicach lub przesłanie wersji elektronicznej na adres seniorzy@michalowice.pl do dnia 30 września 2019 roku.

Zbierane informacje mają charakter anonimowyprosimy o nie wpisywanie danych osobowych.