Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
30.09.2019 09:33

poradnik dla Opiekunów Osób z chorobą otępienną

11

Fundacja na rzecz standardów opieki w chorobach otępiennych Wyspy Pamięci przygotowała i BEZPŁATNIE udostępnia poradnik dla Opiekunów Osób z chorobą otępienną „Opiekun szyty na miarę”

Fundacja na rzecz standardów opieki w chorobach otępiennych Wyspy Pamięci przygotowała i BEZPŁATNIE udostępnia poradnik dla Opiekunów Osób z chorobą otępienną „Opiekun szyty na miarę”

Publikacja ta jest zwieńczeniem 10-letnich doświadczeń w pracy z osobami chorymi w trybie indywidualnym, grupowym oraz z członkami ich rodzin.
Intencją autorek jest dostarczenie Opiekunom kompleksowego materiału wspierającego ich w każdym etapie choroby i dostarczającego im zbiory praktycznych rozwiązań mogących służyć za przykłady / wskazówki do wykorzystania w codziennym wspieraniu chorych. Poradnik powstaje w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

Poradnik będzie dystrybuowany bezpłatnie w grudniu 2019 roku.

https://wyspypamieci.com.pl/opiekun-szyty-na-miare-zamowienie-poradnika/