Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
30.09.2019 09:32

poradnictwo psychologiczne w ramach opieki wytchnieniowej

34

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie rozpoczęło realizację usługi poradnictwa psychologicznego w ramach[nbsp] Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 r. w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Moduł III.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie rozpoczęło realizacje Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 r. w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Moduł III.

Program obejmuje wsparciem członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Świadczenie usługi polega na zapewnieniu możliwości skorzystania przez powyższe osoby ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego.

Zadanie będzie realizowane w Dziennym Domu „Senior+”, ul. Kraszewskiego 18
wPruszkowie od września do grudnia 2019 r.

Terminy konsultacji:

wtorek godz. 14.00 – 17.00,

środa godz. 14.00 – 17.00,

piątek godz. 10.00 – 14.00.

Szczegółowe informacje:

PCPR w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, tel. 22738 15 01 e-mail:pcpr|pcpr.pruszkow.pl| target="_blank"|pcpr|pcpr.pruszkow.pl