Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
08.01.2019 13:06

poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży

11

Zapraszamy na indywidulane spotkania z psychologiem dla dzieci i młodzieży w szczególnosci z rodzin dotkniętych i zagrożonych przemocą

/files/pictures/image/aktualnosci/informacja na strone- poradnictwo Iza B werja koncowa.jpg