Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
01.04.2019 15:09

po spotkaniu dot. hortiterapii w DDS+

12

W dniu 29 marca 2019r. w Dziennym Domu Senior+ w Komorowie przy ul. Ceglanej 2d odbyło się spotkanie z Hortiterapią. Spotkanie prowadziła Pani Dr inż. Monika Latkowska-pracownik Katedry Roślin Ozdobnych, Wydz. Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW.

W dniu 29 marca 2019r. w Dziennym Domu Senior+ w Komorowie przy ul. Ceglanej 2d odbyło się spotkanie z Hortiterapią. Spotkanie prowadziła Pani Dr inż. Monika Latkowska-pracownik Katedry Roślin Ozdobnych, Wydz. Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW.

uczestnicy mogli zapoznać się z zasadami urządzania i projektowania ogrodów terapeutycznych oraz związków pomiędzy zdrowiem i ogrodnictwem.

/files/pictures/file/aktualnosci/horti1.jpg[/files/pictures/file/aktualnosci/horti2.jpg/files/pictures/file/aktualnosci/horti3.jpg[/files/pictures/file/aktualnosci/horti4.jpg