Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
14.06.2021 12:00

Ogłoszenie – wychowawca PWD

8
GOPS Gminy Michałowice poszukuje osoby na stanowisko wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego Klub „Świetliki” działającej na terenie Gminy Michałowice.

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub
  • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub
  • co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z koordynatorem placówki Aleksandrą Kośko.

e-mail: a.kosko|gops.michalowice.pl| |a.kosko|gops.michalowice.pl

telefon: 535 223 035