Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
03.03.2022 08:10

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

4
Wójt Gminy Michałowice ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025”

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025”o treści określonej w załączniku nr 1 do zarządzenia.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 3 marca 2022r.

Termin zakończenia konsultacji: 13 marca 2022r.

 

Udział w konsultacjach jest dobrowolny i polega na przekazaniu uwag do projektu „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025”

Uwagi należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

 

Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat|gops.michalowice.pl| |sekretariat|gops.michalowice.pl wpisując w tytule e-maila: Uwagi do „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025” lub dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Reguły Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice w terminie do 13 marca 2022r.

 

Formularz do wypełnienia

Program