Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
31.10.2019 13:00

nowy program rodzina 3+

29

24 października wszedł w życie nowy program dla rodzin wielodzietnych Rodzina 3+na lata 2019-2022

Już od 24 października 2019 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Michałowice numer X/131/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r mieszkańcy Gminy Michałowice posiadający ważną Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice oraz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny zawierającą numer identyfikacyjny Gminy Michałowice, tj. cyfry 1421042, mogą skorzystać z nowego programu świadczeń na rzecz rodzin wielodzietnych Rodzina 3+

Jednocześnie informujemy, że traci moc Uchwała Rady Gminy Michałowice numer XXX/265/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Gminy Michałowice „Rodzina 3+”. Tym samym nie będą kontynuowane dopłaty na bilety długookresowe przyznawane na podstawie uchylonej Uchwały

Nowy program obejmuje następujące świadczenia na rzecz rodziny:

- świadczenia na dojazdy dla dziecka uczącego się w szkole ponadpodstawowej lub wyższej w systemie dziennym;

- jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie.

Wnioski na te świadczenia można skladać w Sekcji Świadczeń Rodzinnych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Karta Dużej Rodziny - Rodzina 3+.