Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
11.01.2022 13:10

Nowy okres zasiłkowy w świadczeniu na dojazdy

4
Informujemy, ze od 3 stycznia 2022 roku rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków na dopłaty do biletów na rok 2022 dla dzieci uczących się w szkole ponadpodstawowej lub w szkole wyższej w systemie dziennym.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 22 350 91 13, 22 350 91 08 lub w zakładce Rodzina 3+.