Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
19.07.2023 15:00

Nowy okres zasiłkowy 2023/2024 w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

10
Szanowni Państwo, przypominamy o konieczności złożenia wniosków o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy 2023/2024.

Od 1 lipca 2023 roku można składać wnioski drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia 2023 roku rozpocznie się przyjmowanie wniosków w tradycyjnej formie papierowej.

Wnioski w wersji papierowej przyjmowane będą w kancelarii Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice w godzinach pracy Ośrodka - wejście na parterze od strony parkingu.

Osoby pobierające świadczenia z funduszu alimentacyjnego powinny nowe wnioski złożyć najpóźniej do 31 października 2023 roku, a osoby pobierające zasiłek rodzinny wraz z dodatku najpóźniej do 30 listopada 2023 roku, żeby zachować ciągłość wypłat świadczeń. Wnioski złożone po tych terminach będą rozpatrywane od miesiąca ich wpływu do organu bez możliwości wyrównania wstecz za wcześniejsze miesiące.