Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
16.01.2023 10:15

Nowy okres przyjmowania wniosków na dojazdy oraz gminne becikowe

167
Szanowni Państwo, informujemy, że rozpoczęliśmy nabór wniosków na rok kalendarzowy 2023 na dojazdy dla dziecka uczącego się w szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej w systemie dziennym oraz jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia trzeciego i kolejnego dziecka (tzw. gminne "becikowe").

Tak jak w latach ubiegłych, aby ubiegać się o świadczenia należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek oraz posiadać wydane przez tutejszy organ Karty Dużej Rodziny oraz aktualne Karty Mieszkańca Gminy Michałowice. Do wniosku o przyznanie świadczenia na dojazdy należy ponadto załączyć kserokopie dokumentów potwierdzających dojazd przez dziecko do szkoły lub szkoły wyżej (np. kserokopię biletu miesięcznego) oraz dokument potwierdzający kontynuowanie nauki (np. kserokopię podstemplowanej legitymacji).

Przypominamy przy tym, że świadczenie na dojazdy wypłacane jest od miesiąca złożenia wniosku. Żeby otrzymać świadczenie za miesiąc styczeń 2023 roku wniosek należy złożyć do 31 stycznia 2023 roku. Natomiast, żeby ubiegać się o gminne "becikowe" wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzenia się trzeciego i kolejnego dziecka. 

Bardziej szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na podstronach poświęconych świadczeniu na dojazdy [TUTAJ] oraz gminnego "becikowego" [TUTAJ].

 

 

Załączniki