Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
18.09.2023 16:50

nowo powołany Zespół interdyscyplinarny już w działaniu

19
Za nami I posiedzenie Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy domowej w gminie Michałowice

18 września 2023 roku weszło w życie Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej w gminie Michałowice i tego właśnie dnia odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu. W skład Zespołu Wójt Gminy Michałowice powołała przedstawicieli następujących podmiotów:

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:
a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice:
- Pani Iwona Radzimirska,
- Pani Małgorzata Kolmus,
- Pani Joanna Ratyńska,
b) Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie - Pani Katarzyna Wiśniewska;
2)  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Pan Marek Adamiak;
3)  Policja: Komisariat Policji w Regułach - Pani Małgorzata Pietrusiak;
4)  oświaty:
a) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie im. Marii Dąbrowskiej - Pani Anna Laszuk-Chludzińska,
b) Szkoła Podstawowa w Michałowicach im. Jana Pawła II - Pani Katarzyna Wasilewska,
c) Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi- Pani Jadwiga Jodłowska;
5)  ochrony zdrowia:   przychodnia  RES – MED - Pani Katarzyna Sternik;
6)  organizacji pozarządowych: Związek Dużych Rodzin 3+ Koło Michałowice - Pani Katarzyna Malinowska;
7)  sądu:
a) Pani Joanna Szulborska,
b) Pani Izabela Sobiecka.
 

 Podczas pierwszego posiedzenia Wójt Gminy odebrała od członków Zespołu oświadczenia o poufności oraz doceniła gotowość do pracy w obszarze przemocy domowej. Podczas posiedzenia dokonano wyboru Przewodniczącego Zespołu  i  jego zastępcy, przyjęto regulamin określającym szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Michałowice oraz trybu i sposobu powoływania grup diagnostyczno – pomocowych. Na przewodniczącą  Zespołu wybrano Małgorzate Kolmus a na zastępcę Joannę Ratyńską.

 

 
Podobne tematy: przemoc