Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
17.01.2019 12:26

Nieodpłatna pomoc prawna w Opaczy-Kolonii

14

Od stycznia br. wzowiono dzialalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Opaczy- Kolonii prowadzonego przez powiat pruszkowski

Od stycznia br. wzowiono dzialalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Opaczy- Kolonii prowadzonego przez powiat pruszkowski na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 i z 2018 r. poz. 1467) . Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona codziennie w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego przy ul. Ryżowej 90

poniedziałek 9.00-13.00

wtorek 16.00-20.00

środa 16.00-20.00

czwartek 9.00-13.00

piątek 12.00-16.00

Porad udzielają adwokaci Fundacji Honeste Vivere:

Do nieodpłatnej pomocy prawnej mają prawo osoby, które nie są w stanie ponieśc kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Zgłoszenia należy dokonać z co najmniejz 2 dniowym wyprzedzeniemtelefonicznie pod numerem telefonu:
22 738-14-63lub mailowo pod adresem: npp@powiat.pruszkow.pl.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.