Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
28.12.2022 15:35

nformacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

23

GOPS.SKO.110.17.2022

 

 

 

 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Podinspektor/inspektor/st inspektor ds.kadr

Informujemy, ze w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba.

 

 

Uzasadnienie

Nabór nierozstrzygnięty ze względu na brak ofert.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Dyrektor GOPS

Reguły 28 grudnia 2022                                                               Iwona Radzimirska