Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
05.08.2019 14:33

marzec w Klubie Świetliki

8

W marcu dzieci kontynuowały zajęcia wspomagające naukę, podczas których odkrywają tajniki przyjemnej i łatwej nauki. W tym miesiącu poznały zasady miejsca pracy planowanego według krzywej wydajności i koncentracji oraz techniki kreatywnego myślenia.

W marcu dzieci kontynuowały zajęcia wspomagające naukę, podczas których odkrywają tajniki przyjemnej i łatwej nauki. W tym miesiącu poznały zasady miejsca pracy planowanego według krzywej wydajności i koncentracji oraz techniki kreatywnego myślenia.

Zajęcia informatyczne wprowadziły uczestników w świat "Grajek pomagajek", które poprzez pomoc psychoedukacyjną pomagają zrozumieć ważne życiowe zasady. Pani Aleksandra Kosko uczy dzieci podstaw robotyki i programowania poprzez tworzenie algorytmów, dzięki czemu nabywają zdolności analizowania i logicznego myślenia. W ramach Tygodnia z Internetem dzieciaki testowały nową edukacyjną wersję gry Minecraft, którą otrzymaliśmy dzięki współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach projektu „Link do przyszłości”.

Na zajęciach z rękodzieła trwały przygotowania do Świąt Wielkanocnych podczas których dzieci zdobiły wiklinowe wieńce wielkanocne, szyły materiałowe tulipany i koty. Poza zajęciami cyklicznymi odbyły się także kalambury muzyczne, rozgrywki planszowe, rozgrywki pinpongowe oraz zajęcia kulinarne, na których dzieci wspólne przygotowywały m.in. zdrowe desery, burgery i pizzę.

Wychowawczyni, Pani Olga Danek poprowadziła również nowe zajęcia dla starszej grupy pn. "Kreowanie swojej przyszłości", które mają na celu zdiagnozować potencjał naszych uczestników tak aby nabrali pewności siebie oraz zmotywować do aktywnej nauki jak i rozwoju ich potencjałów.

W tym miesiącu mieliśmy także gości z liceum im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie, którzy przeprowadzili z nami warsztat "Eco Room" mający na celu przybliżyć nam zasady ochrony środowiska poprzez prezentacje i zajęcia grupowe. Jedna z mam – Pani Renata Werpachowska nieodpłatnie poprowadziła dla dzieci zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

W ramach swoich pierwszych kroków w wolontariacie, starsi uczestnicy zajęć uczestniczyli w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Poznali takie zagadnienia jak: ocena stanu poszkodowanego, postępowanie z osobą nieprzytomną, zachorowania i stany nagłe, pierwsza pomoc w urazach. Na koniec otrzymali „mini apteczki” pierwszej pomocy i zaświadczenia o posiadanych umiejętnościach.

Przez cały miesiąc regularnie działało pogotowie lekcyjne, które niosło pomoc zmagającym się z trudami życia szkolnego J. Nieocenionym wsparciem były również korepetycje z języka angielskiego oraz matematyki. Doszły nas słuchy, że nauka nie idzie w las i nasi uczestnicy mają lepsze wyniki w nauce!

Autorzy: Olga Danek, Natalia Kremplak

/files/pictures/file/aktualnosci/marzec_kolaz.jpg

Projekt "Kub Świetliki" jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

/files/loga/POZIOM RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFS.jpg