Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
20.11.2020 12:35

Konkurs w ramach kampanii lokalnej "Żyj świadomie. Profilaktyka dobra praktyka"

39
Konkurs realizowany w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice na rok 2020

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w Konkursie organizowanym w ramach kampanii lokalnej "Żyj świadomie. Profilaktyka dobra praktyka"

 

Przedmiotem konkursu  „Rodzinna gra planszowa - żyj świadomie”  jest stworzenie projektu gry planszowej przeznaczonej dla całej rodziny, promującej profilaktykę, jako dobrą praktykę.

 

 

Wspólne wymyślanie oraz tworzenie gry będzie świetnym sposobem na kreatywne spędzanie czasu całą rodziną, a autorzy najciekawszych projektów otrzymają wspaniałe nagrody!

 

Aby wziąć udział w Konkursie, należy do dnia 18 stycznia 2021 r. do godz. 16:59 dostarczyć do sekretariatu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  z siedzibą w Regułach prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszenia Konkursowego oraz projekt gry planszowej przeznaczonej dla całej rodziny.

 

Szczegółowe zasady uczestnictwa w Konkursie oraz przewidziane nagrody znajdują się w Regulaminie Konkursu poniżej.

 

  1. Regulamin Konkursu
  2. Formularz zgłoszeniowy