Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
02.03.2021 10:15

Klub mam - zapraszamy na cykl warsztatów

14

Klub mam - zapraszamy na cykl warsztatów: INTEGRACJA SENSORYCZNA 12.03.2021, GODZ. 10.00 – 12.00 WSTĘP DO MASAŻU SHANTALA 26.03.2021, GODZ. 10.00 – 12.00 ROZWÓJ MOWY 09.04.2021, GODZ. 10.00 – 12.00 PRZETWARZANIE INFORMACJI WZROKOWYCH 23.04.2021, GODZ. 10.00 – 12.00 ZAPISY: e-mail: j.strzyzewska@gops.michalowice.pl, tel. 601 555 670 Administratorem danych osobowych uczestniczek Klubu Mam jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice. Dane przetwarzane są w celu organizacji spotkań w ramach klubu, w tym dokonywania zapisów. Będą one przetwarzane jedynie przez czas niezbędny do realizacji spotkań. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w spotkaniach klubu. Biorąc udział w  spotkaniach jego uczestniczka, wyraża zgodę na przetwarzanie własnego i swojego dziecka uczestniczącego w spotkaniach wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia. W dolnej części plakatu znajduje się rysunek matki karmiącej piersią dziecko.