Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
03.01.2019 14:10

Karta Dużej Rodziny - zmiany !!!

35

Od stycznia 2019 roku istnieje możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny rodzicom, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu troje lub więcej dzieci, bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Od stycznia 2019 roku istnieje możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny rodzicom, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu troje lub więcej dzieci, bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie GOPS Gminy Michałowice - (www.gops.michalowice.pl) - zakładka "Rodzina3+" - Ogólnopolska KDR lub pod nr tel 22 350-91-13

Wniosek o przyznanie KDR należy złożyć w urzędzie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o KDR.

W przypadku Gminy Michałowice z wnioskiem należy udać się do budynku Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, - 1 piętro (pokój 130 – Sekcja Świadczeń Rodzinnych),
w godzinach:
pn: 9:00-17:00
wt-pt 8.00-16.00

Wnioski do pobrania:

Druki w wersji papierowej:

do pobrania w budynku Urzędu Gminy Michałowice przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły – na 1 piętrze w pokoju nr 130 lub na parterze w sali obsługi interesantów

Druki w formie elektronicznej do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

2. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - ZKDR-03

3. Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej - ZKDR-04

4. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej - ZKDR-01

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001863/U/D20141863Lj.pdf )