Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
12.12.2022 14:15

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Podinspektor/inspektor/st inspektor ds.kadr

6

GOPS.SKO.110.15.2022

 

 

 

 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Podinspektor/inspektor/st inspektor ds.kadr

Informujemy, ze w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba.

 

 

Uzasadnienie

Nabór nierozstrzygnięty ze względu na brak ofert.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Dyrektor GOPS

Reguły 12 grudnia 2022                                                               Iwona Radzimirska